סוגי בדיקות

 
 

בדיקות פוליגרף לסוגיהן:

א. בדיקות מהימנות לקבלת עובדים
  
בדיקות לפני קבלה לעבודה: ראיון אישי ובדיקת פוליגרף, בדיקה הנערכת לשם קבלת חוות-דעת על אמינותו ויושרו של
    המועמד, במטרה לאמת אינפורמציה שהתקבלה במהלך השלב הראשון (הראיון) ולשם בדיקת מהימנות העובד. בדיקה זו
    מיועדת במיוחד למועמד המיועד לתפקיד רגיש.
    לבדיקה זו ניתן להוסיף מערך של תחקור ותשאול ממליצים:
    תחקור המועמד על מהלך חייו ותשאול ממליצים, על-מנת לקבל חוות-דעת ממקומות עבודה קודמים. התשאול ובדיקת 
    הפרטים הנוספים שמסר המועמד מהווים אימות לשלבים הראשונים של הבדיקה.

בבדיקת מהימנות תקופתית: בדיקת פוליגרף שתיערך בתקופה שתיקבע מראש (כל חצי שנה או שנה), על מנת לבדוק האם
    במהלך התקופה ביצע העובד עבירות כלשהן, או האם ידוע לו על עובד אחר שמעד. מטרתה העיקרית של הבדיקה התקופתית
    היא להרתיע עובדים מפני ביצוע אותן עבירות.

 ג. בדיקות פוליגרף לאחר אירוע
    בדיקות לאחר אירוע ספציפי מיועדות לחברות, מפעלים, קב"טים ומבקרי פנים. בדיקות אלו נערכות לאנשים החשודים באירוע
    חריג ומטרתן להסיר או לאשש חשד המוטל עליהם.


אבחון גרפולוגי
בדיקה הנערכת במטרה לקבל מידע אודות אישיותו של המועמד, תכונותיו, התאמתו לתפקיד ואמינותו האישית.
 

בדיקת זיופי מסמכים
השוואת כתבי יד וזיוף חתימות.
 

בדיקת טביעות אצבע
הורדת טביעות אצבע והשוואתן.
 

חקירות טוהר המידות
א. חקירות בחברות או במוסדות ציבוריים בנושא טוהר המידות.
ב. חקירות עובדים בנושא אמינות ומהימנות.
 

מעקבים ותצפיות
א. ביצוע מעקבים ותצפיות אחר נהגי חלוקה, טכנאים או אנשי שיווק במסגרת חקירות טוהר המידות.
ב. ביצוע מעקבים לשם בירור מפגשים או קשרים בין עובדי החברה לבין גופים מתחרים.
ג. ביצוע מעקבים לשם בניית פרופיל, לצורך הפקת מידע לפני התקשרות עסקית או במהלך הליך משפטי.
ד. המעקבים מבוצעים על-ידי צוות מקצועי ובעזרת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים (מינימום שני אנשים לנושא).

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר